MAI - Viro!
               
   

 

 

 
 

 

 
 

Õpilasele:

 

Mappõpe võimaldab nii sinul, su vanematel kui ka su õpetajal jälgida su arenemist ja edusamme emakeele õppimisel. See annab sulle vabaduse sooritada töid ka sel ajal, kui sulle kõige paremini sobib, See õpetab enda aega planeerima ja oma töid ja tegevusi analüüsima ja hindama. Õpetaja saab  portfoolio abil sinult sisulist tagasisidet, mis omakorda aitab tal oma õppetööd paremini korraldada ja arendada.

Õppeaasta esimestes tundides saab iga õpilane individuaalse õppekava (tööde nimekirja koos neile esitatavate nõuetega). Kõik oma tunnitööd, uurimustööd, jutukesed jne  on vaja koguda õpimappi. Sul on võimalik sooritada ettenähtud töid kas emakeel tundide ajal või kodus sinu enda poolt valitud ajakava kohaselt. Õpimapp võib olla elektrooniline või siis esitatud õpetaja antud kaustas, kuhu oma töid köidetakse..

Õppeaasta lõppedes analüüsid sa õppijana oma tööd – mida sa oled õppinud, kuidas on tööd õnnestunud, miks pole kõik ehk läinud õppeplaanikohaselt, mida annaks paremini teha jne.

Ka su vanematel tekib õppeprotsessi käigus ülevaade sinu arenemisest. Mapp aitab sul jäädvustada oma tegemisi, peegeldada oma muutumisi ja arengut.

Soovin sulle loomingulist indu ja edu oma emakeele õppimisel!

 
  1) 2)  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAI 2009 © Copyright | Webmaster: Mediya Group