MAI -Tiếng Việt!
               
   

 

KIELET

 
         
 

VIETNAM

OPPIKIRJA - 1B

TEHTÄVÄ - A

SATUJA

VIDEO

PÄÄSIVU

 

      

    Tiếng mẹ đẻ dễ dàng thông cảm.

    Vì nói lời tâm khảm của ta.

VIETNAMIN KIELEN JULISTE!

 

Giáo trình

Bản/ mẩu đơn

Thầy cô

Học sinh

Tài liệu

Wilma

Turku.fi  Địa chỉ

Trang net khác

 
 
 
 
 
 

Vietnamin kielen sivuston vastuuhenkilö: Dung Le Thi My

MAI 2009 © Copyright