mai.moped.fi - tervetuloa!
               
   

 

 

 
         
 

KIELET:

PÄÄSIVU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maahanmuuttajalapset viihtyvät koulussa suomalaislapsia paremmin

3.5.2011

Asiasta uutisoi Turun yliopisto 28.4.2011 ja YLE 29.4.2011

Turun yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa valmistuneen tutkimuksen mukaan maahanmuuttajataustaiset oppilaat kokivat koulun mielekkäämmäksi ja tärkeämmäksi sekä opettajasuhteensa paremmaksi, kuin suomalaistaustaiset oppilaat. Kaikkein parhaiten koulussa viihtyvät maahanmuuttajataustaiset tytöt ja huonoimmin suomalaistaustaiset pojat.

Kirsi Klemelän, Anne Tuitun, Arja Virran ja Risto Rinteen

 toimittamassa tutkimuksessa toimittamassa tutkimuksessa Vieraina koulussa? – Monikulttuurinen koulu oppilaiden, vanhempien, opettajien ja rehtoreiden kokemana kiinnitetään huomio, siihen miten monikulttuurisuus koetaan ala- ja yläasteella. Tutkimukseen osallistui yli 600 maahanmuuttajataustaista ja noin tuhat suomalaistaustaista perusopetuksessa olevaa koululaista, heidän vanhempansa ja noin 140 opettajaa.

Maahanmuuttajataustainen oppilas jatkaa kuitenkin suomalaistaustaisia harvemmin lukioon ja suorittaa korkeakoulututukinnon. Selvästi useampi heistä jää kantasuomalaisiin verrattuna pelkän perustutkinnon varaan.

- Tänä päivänä kun maahanmuuttajapuhe usein on ongelmapuhetta, tämä on tietysti sen kanssa selkeässä ristiriidassa, sanoo erityispedagogiikan professori Joel Kivirauma Turun yliopistosta.

Hänen mukaansa tutkimus tarjoaa myös kouluille eväitä toimia jatkossa maahanmuuttajaoppilaiden kanssa.

Hyvällä kielitaidolla voi väistää ongelmia

Maahanmuuttajalasten opetuksessa kielitaidolla on keskeinen merkitys.

- Jos kielitaito ei kehity heti opetuksen alkuvaiheessa, tulee varmasti ongelmia, Kivirauma painottaa.

Kasvatustieteen professori Risto Rinne sanoo, että maahanmuuttajalasten ja heidän vanhempiensa myönteinen suhtautuminen koulunkäyntiin ja mahdollisuuksiin työllistyä pitäisi osata käyttää paremmin hyödyksi.

- Kyllä niille myönteisille odotuksille ja toiveille pitäisi löytyä konkreettista vastinetta todellisuudesta. Nyt näyttää siltä, ettei näin ole ja maahanmuuttajalapset ovat vaarassa syrjäytyä peruskoulun jälkeen. Ellei muutoksia tähän tule, Suomessa tulee olemaan ongelmalliset olosuhteet. Voisin viitata tässä moneen Euroopan maahan, Rinne sanoo.

Lähde: YLE

 
 
 
 
 

  TIEDOTTEET

  OPETTAJAT

  ARVIOINTI

  ASIAKIRJAT

  LOMAKKEET

  KIRJALLISUUTTA

  OPETUSSUUNNITELMAT

  TURUN MAI SIVUSTO

  LINKIT

_____________________________

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

MAI 2009 © Copyright | Webmaster: Mediya Group