unkarin kieli - tervetuloa!
               
   

Mai Pääsivu‌‌‌|opetussuunnitelmat‌‌‌|Kielet

 

 
   

LAST UPDATE 02.01.2012   01:14 +0200

   
 

KIELET:

PÄÄSIVU

 

Koulu- ja opetusjärjestelmä

Päiväkoti

Unkarilainen lapsi aloittaa opintiensä käytännössä kolmivuotiaana mennessään päiväkotiin. Unkarissa alle 3-vuotiaat lapset käyvät lastentarhassa ns. ”pienten puolella” (bölcsőde), 3-5-vuotiaat ”isojen puolella” (óvoda).

Päiväkodissa on kunnianhimoinen opetussuunnitelma, joka keskittyy lasten matematiikan ja äidinkielentaitojen kehittämiseen. Ohjelmaan kuuluu päiväkodista riippuen myös kansantanssia, musiikkia, kädentaitoja ja englantia. Kunnallinen päiväkoti on muuten ilmainen, mutta ruoasta vanhemmat joutuvat maksamaan.

Peruskoulu

Koulu alkaa syyskuun alussa ja loppuu kesäkuun puolivälissä. Luokassa on yleensä 30 oppilasta. Opettajia teititellään. Iltapäiväkerhot (napközi) tarjoavat joka koulussa 6-9-vuotiaille lapsille turvallista iltapäivätoimintaa ja -oleskelua ja ne ovat hyvin suosittuja. peruskoulu kestää 8 vuotta ja lukio 4 vuotta.

Kouluun (általános iskola) mennään sinä vuonna kun täytetään kuusi vuotta, jos syntymäpäivä on ennen heinäkuuta. Kouluilla on oma koulupiiri, mutta vanhemmat voivat melko vapaasti valita, mihin kouluun haluavat lapsensa panna.

Peruskoulun oppimäärä on melko rankka. Aineiden oppisisällöt ovat laajoja ja opiskelutahti kilpailupainotteinen. Erityisopetusta ei ole siinä määrin tapana antaa kuin Suomessa ja vastuu lapsen koulumenestyksestä on selkeästi vanhemmilla. Menestystä arvioidaan jatkuvasti. Opettaja antaa joka kuukausi arvosanan jokaisesta aineesta, kokeita on paljon. Koulumenestystä arvostetaan ja oppilaita kannustetaan kilpailemaan keskenään. Oppiainekilpailut kuuluvat asiaan ja ne ovat yksi kriteeri kouluja arvioitaessa.

Vanhemmat vastaavat koulunkäynnistä myös taloudellisesti. Varsinaisia lukukausimaksuja ei ole, mutta vanhempien on ostettava koulutarvikkeet kirjoista pyyhekumeihin ja piirustuspapereihin. Myös ruoka on maksullista. Suurperheet, joiksi Unkarissa lasketaan kolmilapsiset perheet, saavat jonkin verran helpotusta ruoka- ja kirjamaksuihin.

Lukio

Ensimmäisten valintakokeiden eteen lapsi voi tulla jo 4. luokalla, jos vanhemmat haluavat panna hänet niin sanottuun 8-vuotiseen lukioon. Toisen kerran lukioon menoa voi miettiä 6. luokalla, jolloin pyritään kuusivuotiseen lukioon. Peruskoulua voi käydä myös kahdeksan vuotta ja sen jälkeen on vielä mahdollisuus mennä neljävuotiseen lukioon, ammattilukioihin (szakközépiskola) tai ammattikouluun (szakmunkásképzés).

 Ammattilukio

Ammattilukioista saa paitsi ylioppilastutkinnon, myös ammatin. Ammattilukioissa voi opiskella esimerkiksi terveydenhoitoalaa, matkailua, ravintola-alaa ja teknistä alaa. Ammattilukion jälkeen on vielä mahdollisuus jatkaa opintoja yliopistossa. Jos nuori haluaa valmistua käytännön ammattiin mahdollisimman pian, hän menee peruskoulun jälkeen kolmivuotiseen ammattikouluun. Unkarissa oppivelvollisuus loppuu nuoren täyttäessä 16 vuotta. Jos peruskoulu tulee käydyksi sitä ennen, eikä jatko-opiskeluhaluja ole, oppilas jatkaa peruskoulussa vielä kaksivuotisen linjan, jolla opiskellaan erilaisia käytännön aineita.

Hyviin lukioihin pääsystä on kova kilpailu ja koulumenestys varmistetaan ottamalla eri aineista yksityistunteja iltaisin. Jos lukion (gimnázium) ovet aukeavat, on unkarilaisella edessään muutaman vuoden ankara pänttäys. Lukiolainen tähtää paitsi ylioppilaskirjoituksiin myös yliopiston pääsykokeisiin ja pyrkii mahdollisimman pian koulun ohella suorittamaan ainakin yhden valtiollisen kielikokeen, koska niistä saa lisäpisteitä yliopistoon pyrittäessä. Hyvin usein lisätunteja otetaan kielissä, matematiikassa ja äidinkielessä. Ylioppilaskokeet ovat kaksiosaiset, aluksi kirjalliset kokeet ja sen jälkeen arvosanoihin niin ikään vaikuttavat suulliset kokeet. Lukion suorittaminen on mahdollista iltalukioissa vielä aikuisenakin.

 Yliopisto

Kilpailu yliopistopaikoista on kovaa. Yliopistoon hyväksytyt jatkavat koulumaista opiskelua vielä seuraavat 4-5 vuotta. Yliopisto ei anna opiskelijoille kovin paljon akateemista vapautta. Opinnoissa edetään jokseenkin kurssimaisesti, vaikka opintoviikkojärjestelmä on ollut käytössä jo muutaman vuoden. Työnteolle ei jää aikaa ja unkarilaiset vanhemmat ovatkin varustautuneet maksamaan lapsensa opiskeluaikaiset kulut.  

Unkarin yliopisto-opetus on vuodesta 2005 lähtien sopeutunut Bologna-prosessin asettamiin vaatimuksiin. Korkeakoulut ovat nyt eurooppalaisten standardien mukaisia.

Vuodesta 2007 alkaen yliopistojärjestelmään koettiin ajaa sisään lukukausimaksuja. Lukukausimaksu vaihteli yliopistoittain, keskimäärin se oli noin 105 000 forinttia, noin 400 euroa. Opintomenestys vaikutti lukukausimaksuun: parhaat vapautettiin maksuista tai saivat huomattavia alennuksia, mutta vastaavasti huono opintomenestys nosti lukukausimaksuja. Maksut poistuivat maaliskuun 2008 kansanäänestyksen seurauksena.

Koulujen välillä on suuria tasoeroja ja koulusysteemeitä on useita rinnakkaisia. Vanhojen kunnallisten koulujen rinnalle on erilaisia yksityisiä oppilaitoksia, vieraskielisiä kouluja ja eri kirkkokuntien ylläpitämiä kouluja. Koulutarjonta vaihtelee suuresti maan eri osien välillä. Kun Budapestissa ja muissa suuremmissa kaupungeissa vanhemmille on mistä valita, on maalla tarjolla usein vain yksi kyläkoulu.

 

KOULUTUS JA YLIOPISTOT

Unkarin opetusministeriö: http://www.kormany.hu/hu

Budapestin yliopisto: http://www.elte.hu/

Szegedin yliopisto: http://www.u-szeged.hu/

Pécsin yliopisto: http://www.pte.hu/

Debrecenin yliopisto: http://www.unideb.hu/portal/

CIMO (Kansainvälisen henkilövaihdon keskus): http://www.cimo.fi/

Unkarilainen kouluportaali: http://www.sulinet.hu/tart/kat/S

Unkarilaisten koulujen lista: http://altalanosiskola.lap.hu/

Turun yliopiston suomalais-ugrilaisen laitos: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/sgr/

Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen laitos: http://www.helsinki.fi/hum/sugl/

Jyväskylän yliopiston unkari-aiheiset linkit: https://www.jyu.fi/hum/laitokset/hungarologia/linkit 

 
 

  TIEDOTTEET

  OPETTAJAT

  ARVIOINTI

  ASIAKIRJAT

  LOMAKKEET

  KIRJALLISUUTTA

  OPETUSSUUNNITELMAT

  TURUN MAI SIVUSTO

  LINKIT

 
 
 

 

 
 

 
 
 
   

Unkarin kielen sivuston vastuuhenkilö: Beáta Lafond

| MAI 2009 © Copyright |