Mai.moped.fi - Turku -  Tervetuloa!
               
   

 

KIELET

 
   

LAST UPDATE 05.11.2012   23:06 +0200

   
 

 

Maahanmuuttajan äidinkieli

Turun opetustoimi

Turun opetustoimessa on järjestetty maahanmuuttajien oman äidinkielen/ kotikielen opetusta jo vuodesta 1987 alkaen. Oman äidinkielen/ kotikielen opetuksen tarjoaminen on kunnalle vapaaehtoista. Opetusta annetaan tällä hetkellä 23 eri kielessä. Oppilaita  on vuosittain lähes 1000. Opetus toteutetaan pääsääntöisesti Turun iltalukion rehtorin hallinnossa Turun iltalukion tiloissa tai muissa Turun kouluissa. Opetukselle on varattu vuosittain oma budjetti. Oman äidinkielen/kotikielen opettaja opettaa oppilaan omaa äidinkieltä ja kulttuuria.

 

Ryhmien muodostaminen

Pääperiaate

 • Oman äidinkielen opetus ja vieraan kielen ylläpito-opetus on tarkoitettu
 • maahanmuuttajaoppilaille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi
 • Suomessa syntyneille maahanmuuttajataustaisille oppilaille (kotona puhutaan muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia)
 • oppilaille, joiden vanhemmista jompikumpi puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia
 • suomalaisille paluumuuttajille, jotka ovat oppineet ulkomailla vieraan kielen

 Oman äidinkielen ja vieraan kielen ylläpito-opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta ryhmään ilmoittautumisen jälkeen oppilaalta edellytetään säännöllistä osallistumista oppitunneille.

Opetus tapahtuu yleensä iltapäivisin koulutuntien jälkeen. Opetusta on kaksi tuntia viikossa. Huoltaja vastaa mahdollisista kuljetuksista ja matkakustannuksista.

 Vähimmäismäärä ryhmän aloittamiselle on Turun kaupungissa 4 opiskelijaa. Opetus ei ala, ellei opiskelijoita ole vaadittava määrä. Muutoksista opetusryhmissä pitää ilmoittaa välittömästi Anu-Mari Janhoselle ja pääkoulun rehtorille..

Turussa  on yhden opetusryhmän keskikoko noin 12 oppilasta. Uusien oppilaiden ilmoittautuminen suoritetaan erillisellä kyselyllä koulujen kautta. Vanhat oppilaat jatkavat ilmoittautumatta. Opettajan on huolehdittavaa siitä, että kaikki (myös ne, jotka aloittavat tai peruuttavat opiskelunsa myöhemmin lukuvuoden kuluessa) ovat täyttäneet ilmoittautumis- tai peruutuslomakkeet. Opettaja huolehtii lomakkeiden toimittamisesta Anu-Mari Janhoselle Opetuspalvelukeskukseen. Ilmoitus  oppilas-/ ryhmämuutoksista tulee lähettää myös Hatice Kutuk.

Oman äidinkielen opetukseen ja vieraan kielen ylläpito-opetukseen ilmoittaudutaan osallistumislomakkeen täyttämällä, joita saa MAI  oppaasta  tai iltalukion opettajien työhuoneen MAI- hyllyltä.

Mikäli oppilas keskeyttää opiskelun, tulee oppilaan huoltajan täyttää virallinen lomake ja palauttaa se Anu-Mari Janhoselle.  Huoltaja voi täyttää lomakkeen äidinkielellään. Opettajan tulee kommentoida lomaketta suomen kielellä.

 

 
 
 
 

 TIEDOTTEET

 OPETTAJAT

 ARVIOINTI

 ASIAKIRJAT

 LOMAKKEET

 KIRJALLISUUTTA

 OPETUSSUUNNITELMAT

 YHT PROJEKTI MOODLE

 TURKU.FI SÄHKÖPOSTI

 LINKIT

 WILMA

 
 
 

MAI OPAS 2012-2013

Turun Kielitivoli

kielireppu

TÄNÄÄN!

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
   

MAI 2010 © Copyright | Webmaster: Mediya Group