mai.moped.fi - tervetuloa!
               
   

 

 

 
         
 

KIELET:

PÄÄSIVU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oman äidinkielen merkitys ja toisen kielen oppiminen

Miksi oman äidinkielen oppiminen on tärkeää?

On tärkeää, että lapsi oppii oman äidinkielensä hyvin, sillä äidinkieli on perusta lapsen ajattelulle ja tunteille. Äidinkieli on myös tärkeä väline sekä uusien kielten että kaiken muunkin tiedon oppimiseen ja omaksumiseen.

Voiko lapsi oppia kahta tai useampaa kieltä hyvin?

Lapsi voi oppia käyttämään kahta tai useampaakin kieltä erinomaisesti, jos hänelle tarjotaan siihen mahdollisuuksia.

Mitä kieltä vanhempien kannattaa puhua lapselleen?

Vanhempien tulee aina puhua lapselleen omaa äidinkieltään. Jos vanhemmat puhuvat keskenään eri kieliä, kummankin vanhemman pitäisi puhua lapselleen aina vanhemman omaa äidinkieltä.

Oppiiko lapsi suomea, jos vanhemmat puhuvat äidinkieltään?

Lapsi oppii suomea päiväkodissa, esikoulussa ja koulussa sekä kavereidensa kanssa. Jos lapsi osaa sanoja ja käsitteitä omalla äidinkielellään, hänen on helpompi oppia ne myös suomeksi, koska hänellä on jo olemassa valmis pohjatieto asiasta omalla kielellään.

Miten vanhemmat voivat tukea lapsensa oman äidinkielen kehitystä?

Lapsen oman äidinkielen kehitystä tuetaan siten, että vanhemmat puhuvat lapselleen aina omaa äidinkieltään. Tämän lisäksi lapsen on hyvä osallistua oman äidinkielen opetukseen. Oman äidinkielen kehitystä tukee myös kodin myönteinen suhtautuminen oman kielen käyttöön.

Pitääkö lapsen osallistua oman äidinkielen opetukseen?

Oman äidinkielen opetukseen kannattaa osallistua monesta syystä: Äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun sekä kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän kehittymistä sekä lapsen persoonallisuutta. Oman äidinkielen opetus edistää myös oppimisvalmiuksia ja parantaa koulumenestystä.

Miten vanhemmat voivat tukea lapsensa suomen kielen oppimista?

Toisen kielen oppiminen on sitä helpompaa, mitä paremmin lapsi osaa omaa äidinkieltään.  Suomen kielen oppimista voidaan siis tukea käyttämällä omaa äidinkieltä kotona monipuolisesti. Suomea lapsen on mahdollista oppia koulussa, kavereiden kanssa sekä mahdollisesti harrastuksissa ja kerhoissa. Koulussa lapsi saa suomi toisena kielenä -opetusta niin kauan, että hänen taitonsa ovat suomen kielessä lähes suomea äidinkielenään puhuvan taitojen kaltaiset.  Kodin myönteinen suhtautuminen suomen kielen opiskeluun auttaa lasta toisen kielen oppimisessa.

* Lyhennetty Opetushallituksen esitteestä Oma kieli – oma mieli. Opas oman äidinkielen oppimisen tukemiseen.

 
 
 
 
 

  TIEDOTTEET

  OPETTAJAT

  ARVIOINTI

  ASIAKIRJAT

  LOMAKKEET

  KIRJALLISUUTTA

  OPETUSSUUNNITELMAT

  TURUN MAI SIVUSTO

  LINKIT

_____________________________

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

MAI 2009 © Copyright | Webmaster: Mediya Group