mai.moped.fi - kirjallisuudet - tervetuloa!
               
   

 

KIELET

 
   

LAST UPDATE 06.12.2010   00:56 +0200

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjallisuudet:

  • Oma kieli kullan kallis

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden äidinkieliä on opetettu kouluissa jo yli kaksikymmentä vuotta. Alan osaamista ja kokemusta on siis ehtinyt karttua runsaasti. Tähän julkaisuun on koottu kokeneiden opettajien puheenvuoroja opetuksen suunnittelusta, osaamisen arvioinnista, opetusmenetelmistä ja oppimateriaaleista. Opetustyön arjessa esiin tuleviin haasteisiin annetaan lukuisia käytännön vinkkejä. Oman äidinkielen opetuksen kehittämistä varten on kuvattu hyviä käytänteitä, joita on toteutettu niin Suomessa kuin laajemmalti Euroopassa. Kirjassa annetaan uutta tutkimustietoa kaksi- ja monikielisyydestä sekä luodaan katsaus opetusalan ja sen säädöspohjan kehittymiseen. Kirja on tarkoitettu oman äidinkielen opettajille, suomi toisena kielenä -opettajille ja muillekin opettajille, joiden opetusryhmissä on maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Artikkelit tarjoavat hyödyllistä tietoa myös varhaiskasvattajille, maahanmuuttajataustaisten lasten vanhemmille ja kaikille monikielisyyden ja monikulttuurisuuden parissa työskenteleville. Kirja vakuuttaa lukijat siitä, että oppilaiden monikielisyys on suomalaisen yhteiskunnan voimavara ja että äidinkielten ylläpitämistä ja kehittymistä tulee tukea.

Tekijät:
Sirkku Latomaa (toim.)

Vuosi:
2007

ISBN:
978-952-13-3235-7

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
 

Oma kieli kullan kallis 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Opas sisältää tietoa mm. oman äidinkielen merkityksestä, kieln käytön tukemisesta sekä opetuksesta kouluissa.

Oma kieli – oma mieli (pdf)

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 

  TIEDOTTEET

  OPETTAJAT

  ARVIOINTI

  ASIAKIRJAT

  LOMAKKEET

  KIRJALLISUUTTA

  OPETUSSUUNNITELMAT

  TURUN MAI SIVUSTO

  LINKIT

 

MAI OPAS

 

 

 
 

OMO-OPAS

 
 
 
 

 
 
 
 

MAI 2009 © Copyright | Webmaster: Mediya Group