MAI - Bosnia - Tervetuloa!
               
   

 

 

 
   

LAST UPDATE 29.10.2010   10:33 +0300

   
 

BOSNIA

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

PÄÄSIVU

Značaj maternjeg jezika

Svako dijete ima pravo na svoj maternji jezik i kulturu. Maternji jezik je jezik na kojem dijete razmišlja i osjeća. Vladanje maternjim jezikom je od velike važnosti za kulturni identitet djeteta, za njegov intelektualni i emocionalni razvoj. Maternji jezik je sredstvo očuvanja i prenošenja vlastite kulture. Vladanje maternjim jezikom podupire međusobne odnose u vlastitom jezičkom okruženju. Maternji jezik je potreban kako u svakodnevnoj komunikaciji u porodici i među prijateljima tako i u održavanju odnosa sa rođacima i prijateljima u drugim prebivalištima.

Dovoljno poznavanje maternjeg jezika omogućava omladini učešće u društvenom životu, obavljanju poslova kod zvaničnih organa ili učestvovanju u kulturnim događanjima zemlje porijekla.

Vladanje maternjim jezikom pomaže i u praćenju medija iz domovine i svijeta.

Poznavanje maternjeg jezika omogućuje učeniku posmatranje problema iz različitih uglova uzimajući u obzir različita mišljenja, čime se razvija način razmišljanja učenika.

 

Nastava maternjeg jezika

Nastava maternjeg jezika daje podršku u razvoju ličnosti učenika. Učenik dobija osnovna znanja o vlastitoj kulturi, čime se doprinosi jačanju identiteta učenika i njegovoj duševnoj ravnoteži. Poznavanje i vrednovanje vlastite kulture omogućava lakše vrednovanje drugih kultura. Nastava maternjeg jezika ima za cilj da podstakne razvoj učenika u višejezičnog pojedinaca sa multikulturalnim identitetom kao i da podstiče njegovu integraciju u finsko društvo.

Prema finskom zakonu o osnovnom obrazovanju nastava maternjeg jezika za djecu doseljenike je dopunska nastava.

 

Cilj nastave maternjeg jezika

U nastavi maternjeg jezika treba nastojati da učenici:

  • razviju sposobnost razumijevanja i usmenog i pismenog izražavanja na maternjem jeziku

  • razviju sposobnost čitanja i razumijevanja različitih vrsta tekstova na maternjem jeziku

  • steknu znanje o strukturi jezika, kako bi vršili usporedbe između njihovog maternjeg jezika i finskog jezika te na taj način razvijali svoju dvojezičnost

  • steknu znanje o historiji zemlje porijekla te vlastitoj tradiciji i kulturi

  • razviju navike čitanja literature na maternjem jeziku

  • nauče koristiti svoj maternji jezik kao sredstvo za širenje znanja i time steknu bogat fond riječi i pojmova iz različitih područja

 

Uloga nastavnika maternjeg jezika

Prvenstveni zadatak nastavnika maternjeg jezika je podučavanje jezika i proširenje jezičkih znanja učenika. Pri tome učenje maternjeg jezika treba da podupire učenika u pohađanju nastave u cjelosti, a ne da bude odvojena od ostalih predmeta. U nastavi maternjeg jezika obrađuju se pojmovi s kojima se učenik susreće u drugim predmetima, što omogučava da učenik bolje razumije istu materiju na finskom jeziku.

Nastavnik maternjeg jezika upoznaje učenike sa vlastitom kulturom, prenosi im kulturnu tradiciju i njene vrijednosti. Sve što nastavnik čini utiče na stvaranje slike učenika o vlastitoj kulturi.

Nastavnik maternjeg jezika je i posrednik u saradnji škole i roditelja. On doprinosi međusobnom razumijevanju roditelja i nastavnika.

 
 

NASTAVNI PLAN

OBRASCI

NASTAVNICI

UČENICI

NASTAVNI MATERIJAL

WILMA

TURKU.FI  E-MAIL

LINKOVI

 

 

 
 
 
 

Persian kielen sivuston vastuuhenkilö: Aida Bakalbasic

| MAI 2009 © Copyright |