Mai.moped.fi - Tervetuloa!
               
   

 

 

 
   

LAST UPDATE 06.11.2012   00:11 +0200

   
 

KIELET:

ALBANIA

ARABIA

BOSNIA

DARI

ESPANJA

HOLLANTI

ITALIA

JAPANI

KIINA

KURDI

PASHTO

PERSIA

RANSKA

SAKSA

SOMALI

SUOMI

THAI

TURKKI

UNKARI

VENÄJÄ

VIETNAM

VIRO

PÄÄSIVU

 

Oman äidinkielen merkitys

Jokaisella lapsella on oikeus omaan äidinkieleensä ja kulttuuriinsa. Oma äidinkieli on oppilaan ajattelun ja tunteen kieli ja osa oppilaan oman identiteetin muodostumista. Se on kulttuurin säilyttämisen ja siirtämisen väline. Äidinkielen hallinta tukee oppilaan vuorovaikutusta omassa kieliyhteisössään. Sitä tarvitaan sekä päivittäiseen perhe- ja ystäväpiirissä tapahtuvaan kommunikointiin että pidettäessä yllä yhteyksiä muualla asuvien sukulaisten ja ystävien kanssa.

Oman äidinkielen riittävä hallinta tukee myös aikuistuvan nuoren osallisuutta lähtömaansa yhteiskunnallisessa elämässä, virallisessa asianhoidossa tai kulttuurisiin palveluihin osallistumisessa. 

Oman äidinkielen hallinta auttaa seuraamaan esimerkiksi mediaa eri puolilta maailmaa.

Oppilas pystyy tarkastelemaan asioita uusista näkökulmista tutustuessaan eri osapuolten käsityksiin ja näin oppilaan ajattelutaidot kehittyvät. 

 

 Oman äidinkielen opettajan rooli

Oman äidinkielen opettajan ensisijainen tehtävä on opettaa kieltä ja kehittää opiskelijan kielellisiä taitoja. Tietysti äidinkielen opetuksen tulee tukea opiskelijaa hänen opinnoissaan, eikä se saa olla irrallaan muiden aineiden opiskelusta. Opetuksessa käsitellään asioita, joita opiskelija kohtaa muita aineita opiskellessaan. Esimerkiksi sanaston opiskelu on hyvin tärkeää, sillä kun sanasto on hallussa, opiskelija ymmärtää suomeksi opiskelemaansa paremmin. Oman äidinkielen opettaja voi antaa ainekohtaista tukiopetusta omalla kielellä niissä aineissa, jotka ovat vaikeita opiskelijalle. | Lisää

 

 Oman äidinkielen merkitys ja toisen kielen oppiminen

Miksi oman äidinkielen oppiminen on tärkeää?

On tärkeää, että lapsi oppii oman äidinkielensä hyvin, sillä äidinkieli on perusta lapsen ajattelulle ja tunteille. Äidinkieli on myös tärkeä väline sekä uusien kielten että kaiken muunkin tiedon oppimiseen ja omaksumiseen.

Voiko lapsi oppia kahta tai useampaa kieltä hyvin?

Lapsi voi oppia käyttämään kahta tai useampaakin kieltä erinomaisesti, jos hänelle tarjotaan siihen mahdollisuuksia.

Mitä kieltä vanhempien kannattaa puhua lapselleen?

Vanhempien tulee aina puhua lapselleen omaa äidinkieltään. Jos vanhemmat puhuvat keskenään eri kieliä, kummankin vanhemman pitäisi puhua lapselleen aina vanhemman omaa äidinkieltä. |Lisää

 

 

Oman äidinkielen merkitys kieliversiot pdf-tiedostoina:


albania | arabia | bosnia | dari | englanti | kiina |  kurdi | pashtu

persia  | saksa | somali | suomi | venäjä | vietnam | viro

 

 

Maahanmuuttajalapset viihtyvät koulussa suomalaislapsia paremmin

Turun yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa valmistuneen tutkimuksen mukaan maahanmuuttajataustaiset oppilaat kokivat koulun mielekkäämmäksi ja tärkeämmäksi sekä opettajasuhteensa paremmaksi, kuin suomalaistaustaiset oppilaat. Kaikkein parhaiten koulussa viihtyvät maahanmuuttajataustaiset tytöt ja huonoimmin suomalaistaustaiset pojat. | Lisää

 
 
 
 
 

  TIEDOTTEET

  OPETTAJAT

  ARVIOINTI

  ASIAKIRJAT

  LOMAKKEET

  KIRJALLISUUTTA

  OPETUSSUUNNITELMAT

  TURUN MAI SIVUSTO

  LINKIT

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
   

MAI 2009 © Copyright | Webmaster: Mediya Group